Now showing items 1786-1805 of 4046

   Titles
   Jača pojava saprofita i crvenila na strnim žitima tokom 2007. godine [1]
   Jari ječam Lav i Branko [1]
   Jasna - nova sorta ozime uljane repice [1]
   Jasna: A new winter rapeseed cultivar [1]
   Jesenja i prolećna primena NPK đubriva u proizvodnji soje [1]
   Kako neznatna modifikacija metode probnog pečenja kojom se ocenjujuje pecivost i mešavinska vrednost sorti pšenice utiče na najvažnije osobine hleba (zapreminu hleba i VBS) [1]
   Kalibracioni model za blisku infracrvenu spektroskopiju (NIRS) za procenu sastava stočnog graška (Pisum sativum L.) [1]
   Karakteristike i klasifikacija glejnih zemljišta Banat [1]
   Karakteristike plodova nove sorte paprike „NS Prva“ [1]
   Karakteristike plodova paprika poreklom iz slobodne oplodnje [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u našoj zemlji i u inostranstvu [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća u 1999. godini [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća u 2000. godini [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća u 2003. godini [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća u 2004. godini [1]
   Karakteristike priznatih sorti povrća u 2007. godini [1]
   Karakteristike zemljišta Niškog vinogradarskog rejona [1]
   Karakterizacija i efektivnost bakterija promotora biljnog rasta izolovanih iz rizosfere kukuruza [1]
   Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od pšenice, kukuruza, soje, suncokreta, povrća i krompira [1]
   Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visoko vredne hrane od suncokreta i soje [1]